Polityka prywatności

1. Dane osobowe
 1. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do usług świadczonych przez Meverywhere sp. z o.o. za pośrednictwem skynode.eu.
 2. Meverywhere sp. z o.o. jest spółką prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością z adresem siedziby ul. Miłobędzka 35, 02-634 Warszawa, Polska; podlegająca prawu Unii Europejskiej i Polski. Spółka widnieje w krajowym rejestrze sądowym pod numerem KRS 0000346299 w wyniku rejestracji przez XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Spółka posiada numer identyfikacji podatkowej NIP 7282739782 oraz numer indetyfikacyjny REGON 100818967.
 3. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie skynode.eu jest Meverywhere sp. z o.o. Dane osobowe są przetwarzane w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług na rzecz użytkownika, którego te dane dotyczą.
 4. Meverywhere sp. z o.o. podejmuje działania wymagane lub zalecane prawem w celu zabezpieczenia informacji przed nieuprawnionym dostępem i wglądem.
 5. Dane osobowe nie są ujawniane podmiotom trzecim.
 6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji i usunięcia w każdej chwili, w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych.
 7. Dane zebrane podczas rejestracji do systemu będą wykorzystywane wyłącznie w celu świadczenia zamówionych usług.
 8. Dane zebrane podczas korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na poruszone zagadnienia po czym zostaną usunięte.
 9. Meverywhere sp. z o.o. może zbierać adresy IP z ruchu sieciowego w celach technicznych lub statystycznych.
 10. Zgromadzone dane są zachowane w tajemnicy z wyjątkiem okoliczności, w których zaistnieje obowiązek ich udostępnienia na mocy prawa.
 11. Meverywhere sp. z o.o. może odmówić zaprzestania przetwarzania danych użytkownika tak długo jak jest to niezbędne do zakończenia postępowań sądowych lub egzekucji zobowiązań. W wymienionych sytuacjach dane mogą być przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym.
2. Zmiana danych
 1. Użytkownik może dokonać aktualizacji danych będąc zalogowanym do panelu lub w wyniku bezpośredniego zwrócenia się do Meverywhere sp. z o.o.
 2. Dane zbierane automatycznie nie podlegają zmianie lub usunięciu pod warunkiem, że nie zawierają danych osobowych.
3. Wykorzystanie ciasteczek
 1. Skynode.eu może wykorzystywać pliki cookie w celu identyfikacji przeglądarki internetowej podczas świadczenia usług pod warunkiem, że nie zawierają danych osobowych.
 2. Cookies to informacje tekstowe, wysyłane przez serwis WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku komputera), umożliwiające Meverywhere sp. z o.o. dbanie o jakość usług oraz utrzymanie zadowolenia użytkowników dzięki przechowywaniu ich preferencji.
4. Bezpieczeństwo danych
 1. Wszelkie dane zgromadzone przez firmę Meverywhere sp. z o.o. są przechowywane na serwerach zabezpieczonych przed nieautoryzowanym dostępem zgodnie z wysokim poziomem bezpieczeństwa określonym w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.
5. Postanowienia końcowe
 1. Meverywhere sp. z o.o. może zaktualizować niniejszą politykę prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie skynode.eu. Zaktualizowana polityka prywatności obowiązuje użytkownika po otrzymaniu jego zgody na zaistniałe zmiany.
 2. W razie dodatkowych pytań Meverywhere sp. z o.o. chętnie udzieli odpowiedzi. Prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego na skynode.eu.
Obowiązuje od 2013.01.12

Program Partnerski Mevspace

Dajemy Ci bezpieczeństwo, ryzyko bierzemy na siebie. Dołącz do nas i zarabiaj na naszej niezawodności.

Ta strona używa cookies. Kliknij "Zgadzam się", jeśli akceptujesz politykę prywatności lub "Polityka prywatności" jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji.

Zgadzam się Polityka prywatności